Liberal Studies

* Pak Chiu Shuen Thomas
* Cheung Hing Lung (Assistant)
* Fung Cheung Yu (Assistant)
  Cheng Paul
  Ling Kwok Leung 
  Yik Lai Ha
  Ng Ka Hei
  Choi Yu Lung